Doelstelling

De doelstellingen van de Stichting Bergen op Zilver zijn verwoord in de oprichtingsakte van 13 november 2014:

De Stichting heeft tot doel:

  • het in kaart brengen, promoten en behouden van het cultureel erfgoed met betrekking tot de zilversmederij uit Bergen op Zoom en omgeving;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
  • de stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemeen belang en beoogt niet het maken van winst.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen ten behoeve van haar doelstellingen. De stichting heeft in 2017 een tentoonstelling georganiseerd en een boek uitgegeven.

(overwogen wordt om het verwerven van stukken die in het doelgebied geproduceerd zijn actief te bevorderen en wellicht een financiële  bijdrage te leveren dit mogelijk te maken)

.