ANBI

Wat is ANBI?
Stichting Bergen op Zilver valt onder Algemeen Nut Beoogende Instellingen (ANBI). Een ANBI is een instelling die het algemeen belang dient. Voorbeelden van ANBI’s zijn kerkelijke, levensbeschouwelijke, chartitatieve (goede doelen) of wetenschappelijke instellingen. De Stichting Bergen op Zilver is een wetenschappelijke en culturele instelling, die als doel heeft de bekendheid voor het zilver van het Markiezaat Bergen op Zoom te vergroten. De Stichting Bergen op Zilver is daarom de culturele ANBI status toegekend. Het grote voordeel hiervan is dat de schenkingen aan de stichting belastingvoordeel opleveren voor de schenker.

Wat is het voordeel van een ANBI?
Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Dit houdt in dat wij geen schenkbelasting hoeven te betalen over uw gift of over uitkeringen die wij in het algemeen belang doen. Ook betalen we geen erfbelasting over ontvangen erfenissen. Dit betekent dat uw bijdrage volledig ten goede komt aan het project Bergen op Zilver en die ten volste kunnen benutten.

Maar nog belangrijker is dat een gift aan een ANBI aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Dit komt omdat de stichting Bergen op Zilver de culturele ANBI status heeft. Uw bijdrage is daarom niet alleen gunstig voor het project Bergen op Zilver, maar levert voor uzelf belastingvoordeel op. Een schenking van een persoon is voor 125 % aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, terwijl bedrijven zelfs 150 % van hun gift af kunnen trekken.

.