Home

Evenals elders in Nederland waren in Bergen op Zoom en omstreken veel zilversmeden werkzaam. Tussen het eind van de 14e eeuw en 1963 wanneer de laatste telg uit de Bergse zilversmidsfamilie Andriessen stopt waren er minstens 400 zilversmeden actief, waarvan circa 350 in de stad zelf. Maar in opvallende tegenstelling tot veruit de meeste steden in Nederland was er in Bergen op Zoom niet of nauwelijks aandacht geweest voor zilver en zilversmeden door het organiseren van tentoonstellingen en/of publicaties.Het project Bergen op Zilver, gestart in 2012, heeft dit hiaat in de geschiedenis van de stad opgevuld en heeft dit thema bij een brede groep mensen onder de aandacht gebracht. In 2017 hebben wij daartoe de volgende middelen ingezet:

  • Een boek over Zilver in en rond Bergen op Zoom
  • Een tentoonsteling over het zelfde thema
  • Een keur aan activiteiten rondom het thema

 

Inmiddels loopt de tentoonstelling, van mei tot oktober 2017, evenals de vele nevenactiviteiten en is het boek op 20 mei 2017 verschenen. Het Project kan dus als succesvol omschreven worden.Maar: de ontwikkelingen staan niet stil. Eerder kan gezegd worden dat deze activiteiten een belangrijke en essentiële aanzet zijn voor verder onderzoek naar Zilver en Zilversmeden in en rond Bergen op Zoom. Er zijn nieuwe vondsten, er zijn nieuwe inzichten, er is nieuw onderzoek dat gepubliceerd moet worden, er zijn vroegere artikelen, die hier een goede plaats kunnen vinden, en zo voortKortom, het is onze intentie deze site, als een dynamisch medium, nog jaren te gebruiken als DE site over Zilver en Zilversmeden in de rond Bergen op Zoom.

.