Over Bergen op Zilver

Stichting Bergen op Zilver streeft naar een grote bekendheid van de rijke geschiedenis van het zilver uit de stad Bergen op Zoom en omstreken. Hiertoe werd uitgebreid onderzoek gedaan, en werden de bevindingen in verschillende vormen aan het publiek kenbaar gemaakt. Zo is in 2017 een boek gepubliceerd, heeft een tentoonstelling plaats gevonden in de zomer van 2017, waarbij men aan tal van activiteiten rondom zilver kon meedoen. Behalve via deze website wordt op Facebook content aangeboden en verschijnt regelmatig een Nieuwsbrief.

Het onderzoek gaat verder, de publicaties blijven komen. Bijna wekelijks komt wel een bericht voorbij met een melding over een voorwerp dat we nog niet kenden of nieuwe informatie over een zilversmid. Zo zijn er sinds het verschijnen van het boek in mei 2017 al een 17de eeuwse beker, een 18de eeuwse kom, een vroeg 19de eeuws mosterd en peper stel naar boven gekomen, naast vele voorwerpen uit de wat latere 19de eeuw.

Samenstelling van het bestuur van de Stichting Bergen op Zilver:

Klaas Hielkema, voorzitter,

Eric Goossen, penningmeester,

Paul Elion, secretaris.

Cees Vanwesenbeeck levert een bijdrage van onschatbare waarde door diepgravend archiefwerk bij zowel bestaande als nieuw ontdekte voorwerpen.

 

 

 

.