Over Bergen op Zilver

Stichting Bergen op Zilver streeft naar een grote bekendheid van de rijke geschiedenis van het zilver uit de stad Bergen op Zoom en omstreken. Hiertoe werd uitgebreid onderzoek gedaan, en werden de bevindingen in verschillende vormen aan het publiek kenbaar gemaakt. Zo is een boek geschreven, een tentoonstelling ontwikkeld en kunnen mensen aan tal van activiteiten rondom zilver meedoen. Ook op Facebook wordt rijke content aangeboden. Zo wordt de geschiedenis van het zilver in en rond Bergen op Zoom voor iedereen op een interessante en aansprekende manier belicht. Stichting Bergen op Zilver streeft naar een grote bekendheid van de rijke geschiedenis van het zilver uit de stad Bergen op Zoom en omstreken. Hiertoe werd uitgebreid onderzoek gedaan, en werden de bevindingen in verschillende vormen aan het publiek kenbaar gemaakt. Zo is een boek geschreven, een tentoonstelling ontwikkeld en kunnen mensen aan tal van activiteiten rondom zilver meedoen. Ook op Facebook wordt rijke content aangeboden. Zo wordt de geschiedenis van het zilver in en rond Bergen op Zoom voor iedereen op een interessante en aansprekende manier belicht.

 

Doel van het project Bergen op Zilver

Zilver wordt al zo’n vijfduizend jaar bewerkt. Van oudsher worden er bijzondere krachten aan zilver toegeschreven Zilver speelde daarom een belangrijke rol in religie en gaf eigenaren een status van macht. Ook in Bergen op Zoom werd veel zilver bewerkt. Tussen het eind van de 14e eeuw en 1963 wanneer de laatste telg uit de Bergse zilversmidsfamilie Andriessen stopt waren er minstens 350 zilversmeden actief. Waar vrijwel in alle steden waar zilversmeden actief zijn geweest er aandacht is voor zilver middels tentoonstellingen of publicaties, was tot op heden weinig bekend over het zilver in en rond Bergen op Zoom. Het Project Bergen op Zilver stelde zich vanaf 2012 ten doel dit zilver boven water te halen en zijn verdiende bekendheid te geven. Hiervoor zetten wij de volgende middelen in:

 

  • Een boek over Zilver in en rond Bergen op Zoom
  • Een tentoonstelling over het zelfde thema
  • Een keur aan activiteiten rond het thema

 

Inmiddels, 2017, zijn al die doelen gehaald: de tentoonstelling loopt, de nevenactiviteiten eveneens en het boek is verschenen. Het boek geeft een compleet overzicht van het zilver en de zilversmeden in en rond Bergen op Zoom. Het vertelt het verhaal van de zilversmeden, hun gilde en hun activiteiten. Ook is het boek een catalogus van al het bekende zilver in en rond Bergen op Zoom. Bijzonder daarbij is dat de objecten niet alleen benaderd worden vanuit een kunsthistorisch, maar ook een cultuurhistorisch perspectief. Zo wordt indien mogelijk uitgelegd wat de functie en het belang van het object was in een bepaalde periode. En hoe het zilver te koppelen is aan de stad.

.