Het boek " Zilver in en rond Bergen op Zoom"

Het boek “Zilver in en rond Bergen op Zoom”, gepubliceerd in mei 2017, is geschreven door Jean-Pierre van Rijen en Cees Vanwesenbeeck.
Fotografie is gedaan door Albertine Dijkema. Ontwerp en lay-out werden gedaan door A10design.
Het boek telt 368 bladzijden en 160 foto’s.
Het is inmiddels meer dan vijf jaar geleden dat het boek gepubliceerd werd.

De verkoop is heel goed gegaan, maar we hebben nog een kleine rest hoeveelheid over.

Het boek wordt nu aangeboden voor € 15/stuk, onder andere door Scriptum Art Books.

Zie ook: https://www.geschiedkundigekringboz.nl/winkel/zilver-in-en-rond-bergen-op-zoom/

In Bergen op Zoom kan het boek direct, zonder verzendkosten, afgehaald worden bij:
De balie van het Markiezenhof,
Klaas Hielkema, via khkm40@gmail.com

 

Inhoud van het boek
Het boek (gepubliceerd met de opening van de tentoonstelling op 20 mei 2017) geeft een compleet overzicht van het zilver en de zilversmeden in en rond Bergen op Zoom. Het vertelt het verhaal van de zilversmeden, hun gilde en hun activiteiten. Ook is het boek een catalogus van al het  (op dat moment) bekende zilver in en rond Bergen op Zoom. Bijzonder daarbij is dat de objecten niet alleen benaderd worden vanuit een kunsthistorisch, maar ook een cultuurhistorisch perspectief. Zo wordt indien mogelijk uitgelegd wat de functie en het belang van het object was in een bepaalde periode. En hoe het zilver te koppelen is aan het Markiezaat.

De indeling van het boek is als volgt:

Voorwoord

Verantwoording

Hoofdstukken
1. Het goud- en zilversmedengilde in Bergen op Zoom
2. De invloed van Antwerpen
3. De zilvermerken en de wijze van keuren
4. Zilver op papier
5. De twintigste eeuw: Pelle en Andriessen
6. Tekeningen en afwrijfsels
7. Vals zilver met ‘Bergse’ zilvermerken

Catalogus
1. Corpuswerk en klein zil­ver
2. Schepwerk
4. Schepwerk, mogelijk vervaardigd in West-Brabant
5. Vals zilverwerk

Biografieën Bergen op Zoom
Biografieën West-Brabant

Bijlagen

Keur van het ambachtsgilde van de goud- en zilversmeden ( 16 september 1522
Boedelinventaris van de zilversmid Cornelis Penders (1805 – 1877)
Goud- en zilversmeden na 1964
Merkenlijst
Register meestertekens
Literatuurlijst
Personenregister

Fotoverantwoording

Colofon

Ontstaan van het boek
Al in de jaren 90 van de vorige eeuw is er door mr. S.A.C. (Bas) Begeer veel onderzoek gedaan naar het zilver en de zilversmeden van geheel West-Brabant. Bas Begeer overleed in 1997. Door zijn mede-onderzoeker drs. J.P. van Rijen zijn de inventarisatieresultaten overgenomen. In 2000 verscheen van diens hand, deels gebaseerd op de gegevens van Begeer, het boek Zilver en Zilversmeden uit de Baronie van Breda. De informatie over de rest van het gebied bleef ongebruikt liggen. Vijf ordners vol, evenals een veelheid aan digitale files.
Bij ons Project is dankbaar gebruik gemaakt van die bestaande informatie,  die is aangevuld met talloze nieuwe gegevens die het intensieve archiefwerk opleverde. Zo kon er een representatief beeld geschetst worden van de ontwikkeling van de zilversmeden en hun producten uit geheel West-Brabant.
Over de auteurs:
Jean-Pierre Van Rijen is docent kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij publiceerde ruim vijftig artikelen over zilver, alsmede enkele catalogi, onder meer de genoemde catalogus van het Breda’s Museum en het gelijksoortige overzichtswerk van het Groninger Museum/Nederlands Zilvermuseum (Groninger keur. Zilver uit Stad en Ommelanden).
Cees Vanwesenbeeck is voormalig gemeentearchivaris en directeur sector cultuur van de gemeente Bergen op Zoom en was tot zijn pensionering directeur Erfgoed in de gemeente Delft.

.